Reklamácie

Vybavenie reklamácie prostredníctvom autorizovaného servisu:

Odporúčame využívať servisné strediská. Najmä pre ich rýchlosť, promptnosť pri spracovaní reklamácie. Servisní partneri sú osvedčenými subjektami, na ktoré sa spoliehame. Pri riešení reklamácie nevzniká tak oneskorenie v logistike medzi nami a servisom, kam tovar taktiež zasielame.

 

Riešenie reklamácie prostredníctvom autorizovaného servisu:

 


 

Vybavenie reklamácie prostredníctvom predajcu:

1. Pre zahájenie reklamačného konania je potrebné vyplniť reklamačný formulár

2. Vygenerované číslo reklamácie, ktoré obdržíte spolu s potvrdzovacím emailom, uvedťe na balenie zásielky.

3. Produkt obnovte na továrenské nastavenia, a zašlite s produktom aj kópiu dokladu o kúpe.Produkt zasielajte vždy v kompletnom stave.

4. Do 48h, počas víkendov a sviatkov najbližšie idúci pracovný deň obdržíte email so štítkom na prepravu a ďalším postupom ako dopraviť reklamáciu na naše reklamačné oddelenie. Bez inštrukcií,ktoré Vám poskytne obchod produkt nikde neodosielajte.

Poskytneme najlepší spôsob prepravy produktu na základe jeho vlastnosti a rozmerov.

 


Stav reklamácie

Overiť stav Vašej reklamácie môžete vo svojom účte zákaznika, pokiaľ ste registrovaný a prihlásený.

V prípade, že nemáte registráciu a objednávku ste realizoval ako neregistrovaný zákazník, kontaktujte nás. Radi Vám poskytneme informáciu o stave Vašej reklamácie.

Záručná doba začne plynúť odo dňa prevzatia tovaru, jej dĺžka je 24 mesiacov v prípade fyzických osôb - nepodnikateľov, v prípade podnikateľov s platným IČO sa riadime Obchodným zákonníkom, záručná doba je 12 mesiacov.

Nárok na bezplatnú záručnú opravu kupujúcemu zaniká:

  • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  • uplynutím záručnej doby tovaru,
  • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosferickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

Reklamácie:

servis@rightdeal.sk

tel: 02/33 04 69 14